Elbilar är dyra och det kommer för många att kräva större billån för att finansiera bilköpet. Inflationstakten är idag som så många vet mycket hög och dyrare bilar driver på detta också. Dyrare bilare innebär högre bilfinansieringskostnader. Så övergången till elbilar hjälper inte helt mot den snabbt ökande inflationen som idag drivs av högre bensin och dieselfriser samt dyrare el.

Allt fler länder jobbar mot målet att bara nya elbilar ska säljas från 2035. Senast är det California i USA som till och med klubbat detta krav. Inom EU jobbas det för fullt med målet 2035 men det är ännu inte helt beslutat. Allt pekar dock på att det blir så och exempelvis Ford har målet att bara nya elbilar ska säljas i Europa från runt 2032.

Ja, bensin och dieselbilar kommer sannolikt att förbudas att säljas i många länder om några år. Det är alltså nya bilar det då handlar om, gamla kommer givetvis att fortsätta trafikera gatorna. Sen kommer det finnas undantag för entusiastbilar som säljs i små skalor.

Men vi står inför en av de största omställningarna någonsin inom persontransport sedan häst och vagn övergick till förbränningsmotorn.

Hur ska man tänka idag då om man ska köpa ny bil? I denna artikel finns det tips och tankar kring om olika förutsättningar och när det kan vara bättre att köpa en elbil samt när det kan vara bättre att köpa en av de sista generationernas nya bensin eller dieselbilar som säljs nya.

Vill du ha tips på de billigare elbilarna som säljs idag så kan du läsa mer om billigare elbilar här.