Ju mindre bilar man säljer, desto mindre billån får man sälja vilket påverkar handeln av bilfinansiering för drabbade återförsäljare.Volvos kräftgång i USA fortsätter men analysen som ligger är att botten nu är nådd. Anledningen till att Volvo gått dåligt i USA är huvudsakligen ett åldrande bilprogram. Försäljningen av Volvo tog tid och köparen Geely måste jobba in sig i företaget. Allt detta har tagit tid och bilmodellerna har till viss del hamnat på efterkälken. I första hand är det Volvo XC90 som börjar bli gammal. XC90 har varit väldigt populär i USA men nu har köparna börjat svika bilmodellen till förmån för andra bilar.

Volvo är dock nu på banan igen och arbetet med nya modeller börjar ta fart, inte minst genom att hela motorprogrammet uppdateras under hösten 2013. Mycket pekar på att fler och fler människor i USA kommer att så småningom hitta tillbaka till Volvo. Vilket innebär mer bilfinansiering och nya billån för Volvohandlarna i USA. Volvo har fortfarande ett gott anseende bland Amerikanare som prioriterar säkerhet. Men nya motorer som både är starkare och bränslesnålare än tidigare motorer och en ny XC90 så kan förhoppningsvis succén upprepas.