Däckens märkning

Ett däcks märkning ger dig viktigt information om dess storlek och egenskaper men även om däckets säkerhet, bränsleeffektivitet, våtgrepp och miljöpåverkan. I Sverige gäller utöver däckets specifikationer också däckmärkning enligt EU:s standard för alla typer av däck, både vinter- och sommardäck.

  1. Däckmärkningens placering

Märkningen ska återfinnas på sidan av själva däcket.

  1. Däckets specifikationsuppgifter

Den grundläggande märkningen på ett däck anger däckets storlek i en siffer- och bokstavskombination, exempelvis ”205/55 R 16 94 V XL”. I denna står den första siffran (205) för däckets sektionsbredd i mm, den andra siffran (55) för däckets profil, R anger däckets konstruktion, den tredje siffran (16) för fälgens storlek, den fjärde siffran (94) för belastningsklass, V hastighetsklass och XL att däcket klara extra last. Med däckets profil menas däckets höjd i relation till sektionsbredd. I detta fall är däckets höjd 55 procent av dess sektionsbredd. Med R avses ett radialdäck och fälgens storlek anges i tum. Hastighetsklassen anges den högsta hastighet däcket klarar av i en skala från Q till Y. Att ha däck som kan köras i 240 km i timmen kanske känns onödigt när hastighetsbegränsningen i Sverige är som högst 120 km/h men tänk på att du kommer upp i högre hastigheter vid omkörningar och att vilken hastighetsklass ett däck har kan påverka köregenskaper och komfort även i lägre hastigheter än topphastighet.

Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

Vilket slags däck din bil ska ha anges i bilens instruktionsbok. Vanligtvis kan en bil ha däck i flera olika dimensioner.

  1. Däckmärkning enligt EU:s regler  

EU:s krav på ytterligare däckmärkning har för avsikt att ge konsumenterna bättre information om ett däcks prestanda för att kunna fatta mer välinformerade val när de väljer vilket däck som passar dem bäst.

3.1 Bränsleeffektivitet

Olika däck kräver olika mängder energi för att rulla, desto mindre energiåtgång desto bränsleeffektivare är ett däck. Bränsleeffektiviteten anges i olika klasser från A till G. Klasserna är också färgkodade från grönt (A) som är mest bränsleeffektivt till rött (G) som är minst bränsleeffektivt. Denna märkning hittar du längst till vänster.

Skillnaden mellan ett A- och G-klassat däck kan vara så stor som 6 liter på 100 mil vilket omvandlat i pengar kan göra stor skillnad under ett däcks livstid. Ett däck med högre bränsleeffektivitet minskar också din påverkan på miljön.

3.2 Våtgrepp

Med våtgrepp menas däckets förmåga att bibehålla grepp mot vägbanan även under våta förhållanden. Märkningen tar sikte på prestation under inbromsning, alltså förmåga att förhindra vattenplaning. Våtgreppet anges i klasser från A till F med A som högsta klassificering och F som lägsta. Denna märkning hittar du till höger.

Ett sommardäck i klass A kan ge en bromssträcka som är mer än 10 meter kortare än ett däck i klass F. I en nödsituation kan några få meter göra stor skillnad.

3.3 Buller

Däckmärkningen avseende buller anger hur mycket yttre buller som avges från däcket mätt i decibel. Desto mindre buller desto större komfort inne i bilen och även för omgivningen. Märkningen anges genom ett olika antal vågor i en högtalare. En våg betyder tyst, två vågor måttligt och tre vågor bullrigt.

En liten ökning i decibel kan göra stor skillnad, särskilt i storstadsområden där det är mycket tät trafik och trafikbuller är en stor källa till irritation för både boende och de som vistas utomhus.