Diesel lönsamt gentemot bensin. Bränslepriserna har åkt berg och dalbana senaste året. Nu börjar de falla tillbaka och skillnaderna mellan bensin och diesel är nu mindre. Dieseln är dyrare mot bensin, nu med knappa 3 kronor. Då dieselbilar drar mindre än bensinbilar så är det fortfarande fördelaktigt för ekonomin att köra dieselbil istället för bensinbil. Fast dieseln har varit lönsam i stort sett hela tiden gentemot bensinbilar, speciellt för stora bilar.

En dieselbil drar cirka 20-30% mindre än motsvarande bensinbil, ibland faktiskt hela 50%. Det senare när det gäller stora personbilar. 3 kronor på 10 kronor är 30%, och på 20 kronor blir det 15%. Idag är priset på dieseln drygt 22 kronor och de skiljande 3 kronorna blir runt 15%. Samtidigt drar dieselbilen oftast 20% eller ännu mindre gentemot bensinbilen. Det har gått lite i politiskt intresse att få bort dieselbilar och det har man lyckats med när det gäller nybilsförsäljning. Men ibland vills det lite för mycket och fort, inte minst för några år sedan så var dieselbilar med nya partikelfilter ett bra miljöval vilket idag är bortglömt.

Det finns några saker till att beakta och det är årsskatten som ofta är dyrare för en dieselbil. Speciellt när det gäller gamla dieselbilar som inte har så bra miljöklass. Så det ska man kolla upp.

Inköpspriset som ny skiljer sig och en dieselbil har mer avancerad teknik och är därmed dyrare som ny. Malus skatten kan skilja vid nyköp så det ska man kolla. Men idag säljs knappt några nya dieselbilar och på begagnatmarknaden är skillnaderna inte alls stora, till och med ofta fördelaktiga mot dieseln. Som ett begagnatköp är en dieselbil även idag ett attraktivt ekonomiskt val om man inte köper elbil. Speciellt ju större bilen är. I ett ekonomiskt perspektiv är annars en mindre bil ett bättre val på många sätt men alla klarar sig inte med småbilar.