Stefan Ingves aviserade ett starkt budskap idag till bankerna, se till att få folk att börja amortera eller jag gör det är budskapet lätt förenklat. Pressen på kontantinsatser och amortering kanske inte är riktad mot bilfinansiering och billån där amortering redan är krav. Men hushållens kontanter kommer i större sträckning behövas till köp av bostad och mer av den disponibla inkomsten går till amortering. Då blir det mindre pengar över till att köpa bil.

Jag tror att nybilsförsäljningen kommer att fortsätta vara låg och kanske även bli sämre om fler banker går på riksbankens linje eller om ett centralt krav från Ingves införs.

Sverige rullar dock säkert vidare och vinnare blir begagnat handeln samt verkstäderna som kommer att få laga desto mer bilar.

Det blir intressant att se hur bilåret 2013 blir avseende bilfinansiering och bilförsäljning. Räntan lär säkert fortsatt vara låg kanske håller det även bilkonsumtionen uppe.