Välj rätt försäkring för din bil

När det kommer till bilförsäkringar så kan priserna variera enormt från bolag till bolag, till skillnad från andra typer av försäkringar där priserna kanske är mer generellt jämförbara. Orsaken till detta är helt enkelt för att den riskbedömningen som de olika bolagen gör på ett fordon kan variera kraftigt, och sådant som försäkringstagarens ålder, kön, bostadssituation och geografiska leverne kan spela roll för slutsumman.

I ett och samma bolag kan det skilja sig avsevärt i pris beroende på vem i familjen som tecknar försäkringen. Den 19-åringe sonen får troligen betala tre gånger så mycket i premie som den 50-årige pappan. Men man måste vara noggrann med att det är den person som ska köra bilen som också står på försäkringen, annars riskerar man att stå utan skydd vid olycksfall. Läs mer om det här http://www.svd.se/dyrt-for-unga-att-forsakra-bilen

Se till att jämföra premier, självrisk och omfattning

Innan du tecknar en försäkring är det särskilt tre saker som är bra att du jämför – och det är vilka premier som finns, vad självriskerna ligger på och vad som omfattas och inte av din försäkring. En bra regel är att om bilen är tio år gammal eller yngre så bör du överväga en halv- eller helförsäkring, men på äldre bilar kan det ibland vara att slänga pengar i sjön.

De olika försäkringsbolagen sitter på olika skadestatistik och har dessutom fokus på olika kunder och bilmodeller. Ett nytt, mindre, bolag satsar kanske generellt på en målgrupp med låg risk snarare än att erbjuda den bredd som större bolag gör. Så här behöver du fundera på vilket av bolagen som riktar sig mot dig för att få ut bäst erbjudande.
bil2

Trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring
Om man äger en bil så måste man, enligt lagen, ha tecknat minst en trafikförsäkring. En sådan försäkring ersätter person- och sakskador som du vållat med bilen, men däremot så ersätter den inga skador på din egen bil. För att få ersättningar för det behöver du en halv- eller helförsäkring – lite beroende på vilket skydd du önskar, och vad din bil har för värde.

I en halvförsäkring ingår som regel  trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring har allt detta, men inkluderar även vagnskadeförsäkring.

Att läsa tidigare recensioner om försäkringsbolaget är viktigt. Svedea bilförsäkring skriver att  mer än 95% av deras kunder som drabbas av en skada är nöjda eller mycket nöjda med Svedeas skadehantering. Feedback är ett måste innan man gör rätta väl!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *