Mazda blir också en av biltillverkarna som i Sverige hoppar på garantitåget och utökar garantierna för sina bilar. Först har de 3 års nybilsgaranti och sen kompletterar de med 7 års förlängd garanti. Totalt blir det 10 års garanti. Den förlängda garantin avser vissa komponenter, men det är väldigt många. I princip är det slitagedelar som inte ingår. Möjligen hade man kunnat önska att centrallås borde ingått vilket det inte gör utan faller bort som slitagedel. Men det är tillräckligt mycket innehåll i garantin för att Mazda ska bli ett avsevärt mer intressant bilmärke för alla konsumenter som värderar ekonomi och trygghet i bilägandet. Risken för stora oväntade kostnader minskar rejält och andrahandsvärdet bör bli bättre. Hos Mazda kan man nu därmed lägga mer pengar på bilfinansiering istället för att reservera för reparationer, även begagnatköparna kan våga ta ett större billån om bilen har garanti kvar.

Läs mer om vad garantin omfattar samt vad den INTE omfattar, tryck här.