Varför är dieslpriset så högt?

Senaste tiden har dieslpriset varit mycket högre än bensinpriset. Ibland har dieseln kostat över 1 kr och 40 öre mer än bensinen. Är orsaken till det höga dieselpriset ny skatt frågar sig många? Svenska staten gjorde om i juli skattesystemet vid nybilsköp. Fast faktiskt så gjordes ingen förändring i skatterna på bränslet. Nej denna skillnad mellan dieselpriset och bensinpriset hänger på den klassisk tillgång och efterfrågan helt enkelt.

Vid framställningsprocessen bildas en viss mängd bensin och en vissa mängd diesel (bland annat). Dett gör att man ofta styr med prissättningen så att allt bränsle ska gå åt i lagom fördelning. Ingen vill sitta på lager som inte kan säljas. På somrarna i sverige så nyttjas mer bensin på grund av ökat bruk av fordon och resor vilket då framför allt styr upp bensinpriset jämte diesel.

Även oroligheter och politik i mellanösternländerna påverkar produktionen av olja som ska göras till diesel och bensin vilket har en stor påverkan på bränslepriset. Just nu är det svårt att veta om det höga dieslpriset kommer bestå eller när det normaliseras. Det är bara att vänta och se. Detta har gjort det ännu svårare för bilköpare som ska köpa ny bil att välja vad de ska satsa på. Speciellt de som åker längre sträckor och normalt köper dieselbil. Sannolikt så kommer det fortfarande vara lönsamt att köra på diesel om man behöver en större bil och åker många mil per år.