Finansiering av bil gäller inte bara bilköparna. Biltillverkarna måste också ha finansiering för att bygga bilarna innan de kan säljas vidare med inkomster som behållning för biltillverkaren. Nu är Saab än en gång ute på hal is när det gäller sin bilfinansiering av billtillverkningen. Detta har fått sin följd att tillverkningen stoppas en tid. Det är delägaren Qingbo som inte levt upp till vad som lovats och har inte tillfört de likvida medel som behövs för att hålla produktionen igång.

Följden har blivit att huvudgaren National Modern Energy Holdings fått sälja av andra verksamheter och tillgångar i Kina, på så sätt har tre miljarder kronor gått in i Nevs (Saab). Dessa pengar har dock tagit slut nu. En produktionsstopp blev därmed svårt att undvika. Ledningen är dock positiva, ett bolag i uppstart har alltid olika problem. Det viktiga är att tillgångarna är större än skulderna, vilket man också hävdar att Nevs tillgångar är.

Så en en gång får vi se vad det blir av med Saab, om de kommer igång igen med nya finansieringar.