Är det bättre att låna med bilen som säkerhet via bilförsäljaren eller teckna ett blancolån (utan säkerhet) via något kreditbolag? Det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Allt beror på vad man som låntagare prioriterar. Dessa två lån skiljer sig nämligen åt på ett flertal punkter. Blancolånet har inte några begränsningar, men är då något dyrare. Detta medan lånet med säkerhet har betydligt fler begränsningar.

Den enda fördelen att välja lån med säkerhet är räntan. Men det är en fördel som i vissa fall väger upp nackdelarna gällande reglerna kring dessa lån.

  • Kontantinsats

När något används som säkerhet för ett lån får man aldrig belåna denna säkerhet till sin helhet. Enligt svensk lag får därmed ett billån med säkerhet inte uppgå till mer än 80% av bilens värde. Det betyder att man måste ha en kontantinsats på resterande del av inköpet.

  • Lägsta nivå

Ett blancolån kan tecknas från 1000kr och upp till 500.000kr. Men väljer man att ha säkerhet brukar den lägsta gränsen vara betydligt högre. Det är inte ovanligt att kreditgivarna kräver att man minst lånar 30.000kr.

  • Begränsad amorteringstid

En säkerhet är enbart en säkerhet så länge som den har ett värde. Det är orsaken att amortering på dessa lån måste ske relativt snabbt. Ett exempel kan tas från Swedbank som erbjuder amorteringstid på 1-8 år. Men samtidigt måste hela lånet vara återbetalt innan bilen är 12 år. Det betyder därmed att den som köper en bil som är 5 år maximalt kan amortera under 7 år. Det kan jämföras med blancolån med upp till 15års amorteringstid.

Skulle man däremot sälja bilen innan lånet är helt återbetalt kommer resterande lån behöva lösas. Det är ju, av självklara skäl, inte möjligt att ha ett lån med säkerhet, utan att ha säkerheten.

  • Främst auktoriserade handlare

Det vanligaste är att inköpet måste ske hos en auktoriserad bilhandlare, även om undantag finns.

  • Andra förmåner

Den som tecknar ett blancolån brukar mycket sällan få andra förmåner ”på köpet”. Det är däremot relativt vanligt när bilen används som säkerhet. Det kan exempelvis vara att man får rabatt på bilförsäkring hos ett samarbetande försäkringsbolag eller att rabatt ges på bensin. Ett exempel kan tas från Volvo där man får 25öre extra i rabatt på drivmedel i tre månader, 10%  på försäkringen i upp till 3år samt gratis låneskydd i tre månader. Detta är alltså inget unikt för just Volvo utan kan hittas hos flera återförsäljare som erbjuder sina kunder billån.

Främst för nyinköp

Finansportalen Sverigekontanter sammanfattar en jämförelse av billån med eller utan säkerhet med:

För de som lånar till en helt ny bil brukar billån (med säkerhet) vara det bästa alternativet. Man får lägre ränta och reglerna är lätta att följa med exempelvis amortering innan bilen är 12 år och liknande”

Det är en tydlig sammanfattning gällande denna låneformens fördelar. Den låga räntan är dess stora fördel och de som köper en helt ny bil kan lätt följa de regler som kommer med detta lån. Lånar man exempelvis 200.000kr till en ränta på 3,75% innebär det en lånekostnad på 2718kr över 8år.

Köper man däremot inte en helt ny bill kan amorteringskravet skapa en mycket hög månadskostnad och det kan vara bättre att välja en lån utan säkerhet.