The unknown vehicle car on the grass in field at summer sunset

Det vacklar inom politiken kring elbilsmålet 2035

Det finns ett satt mål att det bara ska säljas elbilar från 2035. Detta mål finns satt minst inom EU och även inom USA där Kalifornien till och med klubbat detta som beslut. I övrigt är det alltså ett mål som inte formellt har klubbats igenom. Dock har det drivits hårt och alla inklusive biltillverkarna har jobbat för detta, tills nu.

Nu när elpriser gått i höjden men kanske framför allt bristen på el har belysts extra mycket, då börjar vissa vackla. Så är det i kristider men det är än så länge mer en bakgrundssnackis än en ny politisk agenda. Vi får se hur detta tar sig. Det finns åsikter om att övergången blir svår att genomföra och förslag om vissa lättnader. En begränsad övergång skulle kunna innebära att det även efter 2035 skulle kunna gå att köpa fossildrivna bilar som kombinerar batteridrift, alltså hybridbilar.

Ett annat dilemma är att elnätet inte hänger med i utvecklingen. Höga strömmar kräver ledningar som klarar av detta ända fram till laddstationen. Snabbladdare utvecklas för allt hägre laddkapaciteter och kombinera detta med att flera bilar ska kunna laddas i hög effekt på samma plats så krävs det mycket av elnätet. Redan idag får allt flera nej till att bygga snabbladdare med hänvisning till att nätet inte klarar detta. Viljan finns sannolikt och så fort elnätet klarar det så lär man få bygga dessa laddstationer men att uppdatera elnätet för detta tar tid, om det ens blir möjligt överallt.

Målet 2035 finns och jobbas för men det som framförallt framgår med detta är att det fortfarande är ett mål och inte ett beslut. Ett mål är låttare att förändra än klubbade beslut. Vi behöver jobba för mindre klimatpåverkan och det är svårare än vi kanske vill tro, i slutändan kanske det blir mer fokus på att kombinera ett minskat resande i kombination med miljövänliga transporter.