Nyligen gick Volvo ut med att 1000 personer ska få sluta hos Volvo personvagnar. Det är inte bara Volvo som krisar utan de flesta biltillverkare. Speciellt PSA group som har Peugeot och Citroén.

Det är bl.a. den utdragna Europakrisen. I grekland säljer man av förståeliga själv avsevärt mindre bilar men marknaden har gått ner i hela Europa. Det verkar dessutom hålla i sig ett tag så Volvo med flera måste anpassa sig efter mindre försäljningsvolymer.

Volvos bilförsäljning i Europa minskade med 16,8% jämfört med Januari förra året. För EU är försäljningen den lägsta i Januari sedan 1990.

När försäljningen minskar så får även kreditinstituten som erbjuder bilfinansiering anpassa sig och försöka hitta nya marknader för andra typer av finansieringar och lån.

Källa: DN