Dieseln är åter igen i fokus som dåligt bränsle. Det är mycket med bilekonomi i dessa frågor. Många är rädda för att värdet på begagnade dieselbilar ska sjunka och påverka ekonomin kring bilägandet negativt. Billånebubblor pratas det om men sannolikt så kommer dieselbilar ändå efterfrågas i olika sammanhang, speciellt ute i på landet. Upplägget kring bilfinansiering kommer troligen inte påverkas men visst kan ett beräknad värdefallskurva bli påverkad. Dett är dock inte så sannolikt i slutändan att det ska bli så stora förändringar kring billån och bilekonomi som det framställs idag. Det är alltid lite het i debatten när nya förslag ska marknadsföras från politikerna. Klart är dock att det sannolikt kommer att ske förändringar kring dieselbilarnas framtid.

Dieseln är dålig vill politikerna framföra framför allt då den släpper ut mer gifter som är farliga för människor. Bensinen i sin tur är sämre för miljön och växthuseffekten. Bäst idag är batteridrift verkar man överens om, förutom att tillverkningen av batterier inte är så miljövänlig samt hur man återvinner dessa när de är urtjänta. Tillverkningen av batterierna är på god väg att ställas om till miljövänlig dock. Dieseln är som sämst i storstadsmiljön där den förorenar. De partikelfilter som lovordades för några år sedan anses idag inte göra tillräckligt gott jobb, de jobbar inte så bra när i början när de är kalla och då allt fler kör dieselbil i storstan under kortare resor blir det inte den miljöeffekt som man hoppats på. Euro6 är de nya kraven för dieselbilar som endast finns på de senaste bilarna som säljs, denna är just nu undantagen vissa eventuella åtgärder som politikerna pratar om. Mycket pekar på att dieseln kommer att portas från innerstäderna, frågan är bara i vilken omfattning och i hur många städer.

En sak är dock säker, i processen att få fram bensin så skapas även diesel. På sådant sätt så finns det bensinbilar så kommer det alltid produceras en viss mängd diesel. Det sannolika är därför att politikerna kommer att försöka styra det så att det fortfarande ska vara lönsamt att köra diesel ute på landsbygden där de flesta kör längre sträckor samtidigt som man vill hålla borta dessa fordon från innerstadsmiljöer.

Skattesystemen kommer sannolikt att anpassas och avvägas noga för att rätt effekt ska erhållas. Dieselbilarnas framtid är troligen inte oviss utan mer en fråga om var dessa fordon kommer att köras samt i vilka länder.